639A3809.jpg
 

DYRK FORNEBU

Dyrk Fornebu er et nettverk av gode initiativ, tiltak og ideer til hvordan vi sammen kan gjøre Fornebu grønnere. Og med det; et fantastisk sted å vokse opp og bo!

Dyrk Fornebu er en hashtag, en initiativtaker, en idéspreder og en oppfording til å bli med og bidra. Dyrk Fornebu jobber for et grønt, fremtidsrettet og hyggelig nabolag på Fornebu. Det er en oppfording til alle om å bidra på sin måte, gjennom de ulike tilbudene og aktivitetene som finnes.